Voor Schapen & Geiten

Onze dierenartsenpraktijk biedt een 24-uur-per-dag-service.
Reeds van jongsaf zijn zowel Dr. Verberckmoes als Dr. Vandaele zeer actief in de wereld van de schapenhouderij.
Het is trouwens de passie voor deze dieren die hen samengebracht heeft.
Samen hebben zij de drachtbepaling aan de hand van bloedname (ovPAG) bij schapen op punt gezet.
Met dit onderzoek heeft Dr. Vandaele de prijs van het beste praktijkgericht onderzoek gewonnen in haar laatste jaar als student diergeneeskunde.

Ooilammeren op de weide

Vruchtbaarheidsbegeleiding
We staan klaar om de schapen- en geitenhouder te helpen om
de gezondheidsstatus van zijn bedrijf te optimaliseren en om zoveel mogelijk levende lammeren ter wereld te krijgen.
Vanaf 22 dagen dracht kunnen we nagaan of uw dieren drachtig zijn door bloedname.
Vanaf 35 dagen is het mogelijk om met behulp van echografie na te gaan of dieren drachtig, schijndrachtig of leeg zijn.
Verlossingen
In het voorjaar is het een drukke periode en om zoveel mogelijk lammeren gezond ter wereld te krijgen.

In meer dan 90% van de gevallen is het mogelijk om de lammeren op een natuurlijke manier, mits enige hulp ter wereld te krijgen. Een zeldzame keer dienen we een keizersnede toe te passen om het welzijn van moeder en lam te vrijwaren. Het verlossen van schapen en geiten is geen kennis, maar een passie.

Bedrijfsbegeleiding

Als dierenarts is het onze taak om zieke dieren zo snel mogelijk er weer bovenop te krijgen. Volgens ons is het echter nog belangrijker om zoveel mogelijk problemen te vermijden en preventief te werk te gaan. Dit is zeker zo wanneer kuddes groter worden en individuele behandelingen niet meer afdoende zijn. Hierbij wordt niet enkel naar het dier gekeken, maar ook naar het stalklimaat, voeding, …

We helpen u bij het bepalen van de gezondheidsstatus van uw bedrijf door het nemen van bloed- en meststalen en geven advies bij de verkregen resultaten en het opvolgen van de te nemen maatregelen. We zorgen er zelf voor dat uw dieren op het juiste moment de juiste vaccins toegediend krijgen.

Operaties

Voor alle operaties die op het bedrijf zelf kunnen uitgevoerd worden, kunt u beroep doen op ons.

De meest frequente operaties zijn keizersnedes en en entropion bij lammeren.
Maar ook voor castraties, het maken van zoekrammen, navelbreuken, necro’s en klauwamputaties kan u bij ons terecht.

Patiënt in de kijker

Hier komen de foto’s van patiënten die wij van hun baasje ontvangen.