Voor Rundvee

Onze dierenartsenpraktijk biedt een 24-uur-per-dag-service.

Om het werk zo vlot mogelijk te laten verlopen raden we aan om een afspraak te maken smorgens tussen 8h en 9h zodat de visites op een zo efficiënt mogelijke manier nog dezelfde dag kunnen afgewerkt worden.
Dit werkt tijdbesparend voor veehouder en dierenarts.
Dringende gevallen krijgen natuurlijk steeds voorrang.

We verzekeren permanentie tijdens avond- , nacht- en weekenddiensten, om u ook op deze momenten snel en accuraat van dienst te zijn.

U kunt ons steeds bereiken op het telefoonnummer 09 348 58 15.
U komt rechtstreeks in contact met de dierenarts die u onmiddellijk kan meedelen wanneer hij bij u kan langs komen.

Aangezien het steeds moeilijker wordt om met alle administratie in orde te zijn wordt binnen de praktijk gewerkt met speciale software (Mobivet) en een Tablet. Alle visites worden op het bedrijf in de tablet geregistreerd. De toedienings- en verschaffingsducumenten kunnen dan onmiddellijk uitgeprint en aan de veehouder overhandigd worden.
Op deze T&V’s staan alle vereiste gegevens van het bedrijf, de behandelde dieren en geneesmiddelen. Zo is de veehouder steeds in orde voor de verschillende labels als IKM, codiplan,…

Zieke dieren
Kalf met hartproblemen.

Kalf met hartproblemen.

We staan steeds klaar om uw zieke dieren te genezen, maar zeker zo belangrijk is het voorkomen dat uw dieren ziek worden. Daarom adviseren wij om zoveel mogelijk preventief te werk te gaan en zo de gezondheidsstatus en rendabiliteit van uw bedrijf te optimaliseren. 

Kort na het afkalven wordt regelmatig rectaal onderzoek aangeraden zodat afwijkingen aan het voorplantingsstelsel snel opgespoord en behandeld kunnen worden. Eveneens is het nemen van enkele bloedstalen bij het jongvee interessant om te zien of er al dan niet BVD op het bedrijf circuleert. Voor het verkrijgen van bepaalde gezondheidsstatuten dient er echter op regelmatige basis bloed getrokken van alle volwassen runderen (Para TB, IBR, …).

Om de afweer tegen bepaalde ziektes te verbeteren dient er regelmatig gevaccineerd te worden, maar hiervoor dient een bedrijfsspecifiek vaccinatieschema opgesteld te worden.

Operaties
Voor alle operaties die op het bedrijf zelf kunnen uitgevoerd worden, kan u beroep doen op ons.
We opereren zowel melkvee als vleesvee, en zowel kalfjes als volwassen runderen.

De meest frequente operaties zijn keizersnedes en lebmaag draaiing links en rechts. Maar ook voor castraties, het maken van zoekstieren, het opereren van kromme poten, navelbreuken, necro’s, klauwamputaties en het steken van pensfistels kan u bij ons terecht.

Vruchtbaarheidsbegeleiding

In samenwerking met KI Oost-West insemineren we zowel melkvee als vleesvee. Per dag voorzien we 2 KI-rondes. In de voormiddag worden inseminaties uitgevoerd voor aanvragen die ‘ s avonds of ‘ s morgens vóór 9h doorgegeven werden. Voor alle aanvragen die binnenkomen tussen 9u en 18u, wordt er nog een tweede inseminatieronde voorzien. Op zondag wordt enkel in de voormiddag geïnsemineerd (oproepen vóór 9u).

Door gebruik te maken van echografie kunnen koeien vanaf 35 dagen dracht aangeboden worden voor drachtcontrole. Ook bij koeien die niet tochtig of drachtig willen worden, levert rectaal onderzoek veel informatie op. Regelmatige opvolging heeft vele (economische) voordelen: een optimalere tussenkalftijd, een lager inseminatiegetal…
Probleemkoeien kunnen onmiddellijk behandeld worden om de kans op succes te maximaliseren.
Eveneens wordt er advies gegeven over het verder opvolgen van deze dieren.

Vaccineren en entschema’s
Indien gewenst kunnen we voor u bedrijf specifieke entschema’s opstellen en uitvoeren voor onder andere BVD, IBR, pinkengriep en kalverdiarree.
We houden voor u bij wanneer uw dieren geënt moeten worden om zodoende een optimale bescherming
te creëren.

 

Klauwverzorging

Een goede klauwverzorging is binnen de moderne melkveehouderij een must geworden om goede resultaten te behalen. Deze zorg beschouwen we dan ook nog steeds als een van onze kerntaken.

Onze mobiele klauwkapbox is hierbij een uitstekend hulpmiddel om zelfs zwaardere runderen vooraan en achteraan vlot en veilig te bekappen.

Laboratoriumonderzoek
Op de praktijk kunnen ten allen tijde stalen binnen gebracht worden voor verschillende labo-onderzoeken.

Mestonderzoek
Bij het mestonderzoek wordt gekeken naar maagdarmwormen en coccidiose. Het mestonderzoek toont aan welke parasieten er in welke mate aanwezig zijn.
Wanneer u een meststaal levert, mag de mest niet ouder zijn dan een dag.
Binnen een werkdag is de uitslag bekend.
Daarnaast kan er ook mestonderzoek naar kalverdiarree gebeuren.
Het meststaal kan getest worden op de Coli-bacterie, rota-virus, corona-virus en cryptosporidiose.

DGZ & MCC
Tweemaal per week kan materiaal ingestuurd worden naar het DGZ. Melkstalen worden op aanvraag dagelijks door het MCC afgehaald.

Overige labo´s
Meermaals per dag, ook zaterdag tot ’s middags, worden stalen opgehaald door diverse gespecialiseerde externe laboratoria.

Advisering bij bedrijfsproblemen
Wanneer u ervaart dat er op uw bedrijf zaken suboptimaal verlopen, bijvoorbeeld in de vorm van een te hoog tankcelgetal of een slechte vruchtbaarheid kunt u terecht om een adequate analyse van het probleem te laten uitvoeren om zo de oorzaak van de problemen te vinden en aan te pakken.

Als officiële bedrijfsdierenarts zijn wij de tussenpersoon tussen uw bedrijf en het FAVV.

Patiënt in de kijker

Hier komen de foto’s van patiënten die wij van hun baasje ontvangen.

Jozef met kalf.

Jozef met kalf.