voor Paarden

Na het maken van een telefonische afspraak komt de dierenarts bij u op stal.
Voor spoedgevallen trachten we permanentie te bieden tijdens nacht- en weekenddiensten.
U kunt ons bereiken op het telefoonnummer van de grote huisdieren –  09 348 58 15.
U komt rechtstreeks in contact met de dierenarts die u onmiddellijk kan meedelen wanneer hij bij uw paard zal zijn.Hieronder vindt u nog enkele zaken die wij voor uw paard kunnen verzorgen:

Chippen en registratie
Elk paard in België moet drager zijn van een chip.

Deze chip wordt door de dierenarts ingebracht in de nekband en kan met een ‘chipreader’ steeds gelezen worden.

Veulen Branbants trekpaard.

Veulen Belgisch trekpaard.

In België is het bovendien verplicht om uw paard in te laten schrijven in de databank van de Belgische Confederatie Paard. Na registratie van uw paard in de databank ontvangt u een mutatieluik.

Indien uw paard nog niet geregistreerd is of u een veulen wilt laten registreren, kunt u een formulier invullen en opsturen naar de databank (het adres staat op het formulier). Het formulier kunt u downloaden op de website van de Belgische Confederatie Paard. – www.idpaarden.be

Vervolgens krijgt u de benodigde registratiepapieren toegestuurd, die door de dierenarts verder aangevuld worden en daarna opnieuw aan stamboek of databank bezorgd worden. U ontvangt dan een mutatieluik, als bewijs van correcte registratie van uw paard.

Vruchtbaarheidsbegeleiding bij het paard
Zowel het begeleiden van de gezonde merrie als van de probleem-merrie behoort tot onze mogelijkheden.

Wij komen aan huis voor het controleren of uw merrie al dan niet hengstig is, en om het ideale tijdstip van bevruchting te bepalen. Na het bevruchten kunnen wij met onze moderne apparatuur en technieken uw paard verder opvolgen en nagaan of het al dan niet drachtig is. Bij probleemmerries kunnen we in overleg met de eigenaar bespreken welke verdere ingrepen mogelijk zijn om de slaagkansen te verhogen.
Voor meer inlichtingen neemt u best contact op met de praktijk.

Operaties bij het paard
Voor heelkundige ingrepen die ter plaatse kunnen gebeuren, kunt u steeds beroep doen op ons: bv castratie, operatie navelbreuk, …

109

Jaarlingen op de weide.

 

Ook voor het verzorgen van paarden met wonden die al dan niet gehecht dienen te worden staan wij klaar.

We zorgen voor een snelle bijstand en het verstrekken van de eerste hulp, maar staan ook klaar met advies voor het verder opvolgen van verwonde dieren.

Wanneer het dier niet ter plaatse kan geholpen worden, zorgen wij ervoor dat het dier klaar staat om onder de meest ideale condities naar een kliniek naar keuze door te sturen.
Voor meer inlichtingen neemt u best contact op met de praktijk.

Vaccinatie
Regelmatige vaccinatie beschermt uw paard tegen enkele ernstige ziektes.

Tetanos of klem
Een op het eerste gezicht onschuldige wonde kan het begin zijn van een zeer levensbedreigende ziekte. Immers als de ‘klembacterie’ haar gifstoffen kan produceren in de wonde, geraakt uw paard in een fatale ‘kramptoestand’.

Regelmatig vaccineren voorkomt veel miserie.

Regelmatig vaccineren voorkomt veel miserie.

Influenza of griep
Influenza is een ernstige luchtweginfectie, die zeer besmettelijk kan verlopen bij paarden.

Rhinopneumonie
Deze ziekte veroorzaakt luchtweginfecties, abortus en soms fatale achterhandsverlamming.

West Nile Virus
Bij paarden die in het buitenland komen of die in contact komen met geïmporteerde paarden is vaccinatie zeker nodig. Bij andere paarden kan nog afgewacht worden.

Tandverzorging
Verbazend veel paarden hebben ernstige tandproblemen, waarbij ze dagelijks pijn lijden.
Een grondige, regelmatige tandcontrole met eventueel aangepaste behandeling is hiervoor aangewezen.
Voor verdere inlichtingen kunt u steeds bij ons terecht.
Labo
Op de praktijk zelf worden geen labo-onderzoeken uitgevoerd, maar we werken nauw samen met gespecialiseerde laboratoria die meermaals per dag stalen ophalen. In de meeste gevallen zijn de eerste uitslagen nog dezelfde dag gekend zijn. Hieronder vindt u meer uitleg over enkele testen.

Antistoffenbepaling bij het pasgeboren veulen
Aan de hand van een bloedonderzoek kunnen we bepalen of uw veulen over voldoende afweerstoffen beschikt. Veulens met een tekort zijn zeer vatbaar voor ‘veulenziekte’.
De bloedafname gebeurt best als het veulen 24 uur oud is.

Brabants trekpaard met veulen.

Belgisch trekpaard met veulen.

Parasitologisch mestonderzoek
Maagdarmwormen kunnen aanzienlijke schade veroorzaken bij uw paard. Door middel van mestonderzoek vast gesteld worden of uw paard wormen heeft en in welke mate (EPG bepaling). Een dergelijk mestonderzoek kan ook bepalen of uw paarden goed ontwormd worden.

Ook voor andere labo-onderzoeken zoals een algemeen bloedonderzoek van uw paard werken we samen met gespecialiseerde laboratoria die meermaals per dag stalen ophalen.
Voor verdere vragen kunt u steeds bij ons terecht.

Patiënt in de kijker

Hier komen de foto’s van patiënten die wij van hun baasje ontvangen.

Johan met zijn grote liefde, zijn trekpaarden.

Johan met zijn grote liefde, zijn trekpaarden.