KI rundvee

De meesten onder jullie zullen ondertussen wel al vernomen hebben dat KI-dierenarts Peter Pluym, met wie ik zeer goed kon samenwerken, onze streek zal verlaten. Goede vruchtbaarheidsresultaten zijn heel belangrijk voor de rendabiliteit van jullie bedrijf. Om jullie hierin verder te begeleiden, heb ik (na her en der te hebben geïnformeerd) besloten om samen te werken met het spermaverdeelcentrum “SVC Oost-West”. SVC Oost-West staat vooral gekend voor het verdelen van sperma van heel veel verschillende KI-centra en is niet gebonden aan eigen stieren.

Per dag zal ik 2 KI-rondes voorzien. In de voormiddag worden inseminaties uitgevoerd voor aanvragen die ‘s avonds of ‘s morgens vóór 9h doorgegeven werden. Voor alle aanvragen die binnenkomen tussen 9u en 18u, wordt er nog een tweede inseminatieronde voorzien.